Điều Khoản Sử Dụng

Cảm ơn bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi ("dịch vụ"). Đây là dịch vụ review cổng game nổ hũ trên mạng, được phát triển và cung cấp bởi NoHuDoiThuong. Để truy cập các dịch vụ của NoHuDoiThuong, bạn có thể đăng nhập vào website nohudoithuong.vip. Dưới đây là các điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản.

Điểu khoản dịch vụ

 • Chấp nhận các điều khoản
 • Bằng việc truy cập hay sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đồng ý bị ràng buộc bởi điều khoản dịch vụ này. Bạn cũng xác nhận rằng bạn ít nhất 18 tuổi hoặc nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, những người này sẽ chịu trách nhiệm về việc tuân thủ điều khoản dịch vụ này của bạn.
 • Các điều khoản này có thể được chúng tôi cập nhật. Bạn có thể xem bản mới nhất của điều khoản dịch vụ bất kỳ lúc nào tại đây. Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi chúng tôi có bất kỳ thay đổi trong điều khoản dịch vụ thể hiện sự chấp nhận điều khoản dịch vụ mới của bạn.
 • Bạn có thể chấm dứt việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi nếu bạn không đồng ý tuân thủ các điều khoản dịch vụ này hoặc bất kỳ điều khoản dịch vụ nào trong tương lai do chúng tôi quy định.

Tài khoản

Dịch vụ cho phép người dùng ("người dùng") đăng ký tài khoản trên dịch vụ để tạo và cập nhật hồ sơ trực tuyến trên NoHuDoiThuong. Mỗi người dùng có thể tạo nhiều tài khoản khác nhau trên NoHuDoiThuong sử dụng các hình thức đăng nhập thông qua email, số điện thoại, facebook, hoặc google.

Đăng ký

 1. Để truy cập và sử dụng dịch vụ được cung cấp trên website NoHuDoiThuong, người dùng có thể sẽ được yêu cầu đăng ký thành viên trên website NoHuDoiThuong, thông tin bắt buộc cần phải điền vào mẫu đăng ký thành viên gồm: họ và tên, ngày sinh, email, số điện thoại liên lạc, địa chỉ, chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu hoặc căn cước... Thành viên tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp, website NoHuDoiThuong không chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ liên quan đến thông tin đã cung cấp của thành viên.
 2. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản của mình, và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra của tài khoản đó. Mỗi tài khoản phải được sử dụng riêng và không được chuyển nhượng. Bạn đồng ý:
 • Sử dụng tài khoản của bạn cho cá nhân mình và không chia sẻ tài khoản với người khác.
 • Thông báo ngay cho chúng tôi bằng văn bản về việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm nào khác về bảo mật.
 • Cung cấp thông tin đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ về bản thân theo hướng dẫn trong mẫu đăng ký dịch vụ.
 • Duy trì và cập nhật dữ liệu đăng ký để đảm bảo rằng dữ liệu đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ.
 1. Trường hợp bạn chưa đủ 14 tuổi, bạn cần được sự cho phép của người giám hộ hợp pháp đăng ký tài khoản cho bạn.

Chính sách bảo mật thông tin

 1. Dữ liệu đăng ký và một số thông tin khác về bạn phải tuân theo chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi, các điều khoản của chính sách được kết hợp vào các điều khoản dịch vụ này bằng cách tham chiếu. Việc xác định xem dữ liệu cá nhân nào có thể được chia sẻ trên hồ sơ của bạn sẽ theo ý của bạn và là trách nhiệm của bạn. Bằng cách đăng ký dịch vụ, bạn chấp nhận các điều khoản của điều khoản dịch vụ này, đồng thời, cũng cho biết bạn hiểu và đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin được mô tả trong chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi.
 2. Nội dung người dùng và hành vi đối với dịch vụ
 3. Một số phần của dịch vụ cho phép bạn tải lên trên dịch vụ của chúng tôi bao gồm các thông tin trong phần thông tin đăng ký thành viên như tên, ảnh đại diện, email, số điện thoại,… tất cả các thông tin được người dùng đăng, tải lên, gửi qua email thuộc quyền sở hữu và trách trách nhiệm của người dùng. NoHuDoiThuong không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào mà người dùng tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc làm cho có sẵn thông qua dịch vụ đồng thời không bảo đảm tính chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của các nội dung đó.
 4. Bạn chấp thuận rằng NoHuDoiThuong không giám sát nội dung người dùng, nhưng NoHuDoiThuong sẽ có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) từ chối, di chuyển hoặc xóa bất kỳ nội dung người dùng nào mà vi phạm các điều khoản dịch vụ hoặc (theo ý kiến của NoHuDoiThuong) là không hợp lệ.
 5. NoHuDoiThuong không tuyên bố quyền sở hữu nội dung người dùng. Bằng việc gửi nội dung người dùng tới dịch vụ, bạn cấp cho NoHuDoiThuong giấy phép trên toàn thế giới, không có phí bản quyền và độc quyền để tái tạo, chỉnh sửa và xuất bản nội dung người dùng.
 6. Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ một cách cẩn trọng, thích hợp và hợp pháp và đảm bảo rằng bạn không vi phạm luật pháp hiện hành của quốc gia hoặc quốc tế hoặc bất kỳ quyền nào của các bên thứ ba (bao gồm cả thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu khác).
X